Ngày 24/11/2014, cứu dữ liệu thành công HDD của a. Thắng(0985019161). Loại thiết bị: Samsung 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 24/11/2014, cứu dữ liệu thành công HDD của a. Thắng(0985019161). Loại thiết bị: Samsung 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Anh Thắng

Comments

comments