Ngày 2/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho Bạn Long (0966240234). Loại thiết bị: Western boox 1TB. Tình trạng: Lỗi không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 2/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho Bạn Long (0966240234). Loại thiết bị: Western boox 1TB. Tình trạng: Lỗi không nhận.

e.lONG

Comments

comments