Ngày 2/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Tân(0904597030). Loại thiết bị: Western 250GB. Tình trạng: Lỗi Bad.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 2/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Tân(0904597030). Loại thiết bị: Western 250GB. Tình trạng: Lỗi Bad.a.tÂN

Comments

comments