Ngày 24/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hùng(0904678990). Loại thiết bị: Samsung 160GB. Tình trạng: Không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 24/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hùng(0904678990). Loại thiết bị: Samsung 160GB. Tình trạng: Không nhận.

a. Hùng

Comments

comments