Ngày 24/4/2015, cứu dữ liệu thành công cho anh Hà(0942300790).Loại thiết bị : samsung HD322GJ, tình trạng : lỗi không nhận

Thu Huong Nguyễn

Này 21/4/2015 anh Hà Ggửi đến trung tâm 1 ổ cứng samsung.qua  kiểm tra xác định ổ cứng lỗi đầu đọc và trao đổi với anh Hà đã yêu cầu trung tâm phục hồi toàn bộ dữ liệu trong ổ cứng.sau 2 ngày làm việc đã phục hồi dữ liệu thành công và bàn giao dữ liệu cho anh Hà ngày 24/4.

IMG_0237[1]

Comments

comments