Ngày 24/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Sơn( 0902080708). Loại thiết bị: ổ cứng laptop Dell, dung lượng 500GB. Tình trạng: recovery gộp ổ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 24/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Sơn( 0902080708). Loại thiết bị: ổ cứng laptop Dell, dung lượng 500GB. Tình trạng: recovery gộp ổ.

Dell

Ngày 24/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Sơn( 0902080708). Loại thiết bị: ổ cứng laptop Dell, dung lượng 500GB. Tình trạng: recovery gộp ổ.
Rate this post

Comments

comments