Ngày 24/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Thái_ KH Quảng Ngãi. Loại thiết bị: ổ cứng Western 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 24/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Thái_ KH Quảng Ngãi. Loại thiết bị: ổ cứng Western 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

A.Hip

Ngày 24/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Thái_ KH Quảng Ngãi. Loại thiết bị: ổ cứng Western 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments