NGÀY 25-4 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Vũ Nguyên- Quảng Ngãi 0919416356 Segate 2TB Tình trạng: Chết cơ ( có thể sước đĩa)

Cường Mạnh

NGÀY 25-4 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Vũ Nguyên- Quảng Ngãi 0919416356 Segate   2TB Tình trạng: Chết cơ ( có thể sước đĩa)5

NGÀY 25-4 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Vũ Nguyên- Quảng Ngãi 0919416356 Segate 2TB Tình trạng: Chết cơ ( có thể sước đĩa)
Rate this post

Comments

comments