Ngày 25/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Phương(0904141881). Loại thiết bị: Toshiba dung lượng 500GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 25/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Phương(0904141881). Loại thiết bị: Toshiba dung lượng 500GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng.

A.Phương

Ngày 25/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Phương(0904141881). Loại thiết bị: Toshiba dung lượng 500GB. Tình trạng: không nhận ổ cứng.
Rate this post

Comments

comments