Ngày 25/07/2014, cứu DL thành công cho cô Châu Anh(0907…889). Loại thiết bị: HDD 2.5 FUJITSU 160Gb. Tình trạng: Bad Sector.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 25/07/2014, cứu DL thành công cho cô Châu Anh(0907…889). Loại thiết bị: HDD 2.5 FUJITSU 160Gb. Tình trạng: Bad Sector.

20140725_142532

Comments

comments