Ngày 25/08/2014, cứu DL thành công cho A. Đương (0904***789). Loại thiết bị WD 80GB. Tình trạng: Không nhận

Thu Huong Nguyễn

WP_20140819_006

Ngày 25/08/2014, cứu DL thành công cho A. Đương (0904***789). Loại thiết bị WD 80GB. Tình trạng: Không nhận
Rate this post

Comments

comments