Ngaỳ 25/08/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Nam ( KH Hải Phòng). Loại thiết bị: ổ cứng Western, dung lượng 320GB. Tình trạng: Hỏng đầu đọc.

Cường Mạnh

Ngaỳ 25/08/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Nam ( KH Hải Phòng). Loại thiết bị: ổ cứng Western, dung lượng 320GB. Tình trạng: Hỏng đầu đọc.

A Hiếu

Ngaỳ 25/08/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Nam ( KH Hải Phòng). Loại thiết bị: ổ cứng Western, dung lượng 320GB. Tình trạng: Hỏng đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments