Ngày 25/08/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a. Dũng (0903225663). Loại thiết bị: ổ cứng Maxtor, dung lượng 80GB. Tình trạng: Cháy mạch, lỗi cơ.

Cường Mạnh

Ngày 25/08/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a. Dũng (0903225663). Loại thiết bị: ổ cứng Maxtor, dung lượng 80GB. Tình trạng: Cháy mạch, lỗi cơ.

Maxtor80

 

 

Ngày 25/08/2015, phục hồi dữ liệu thành công cho a. Dũng (0903225663). Loại thiết bị: ổ cứng Maxtor, dung lượng 80GB. Tình trạng: Cháy mạch, lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments