Ngày 25/09/2014, cứu DL thành công cho chị Thủy( 0983 250299). Loại thiết bị: Samsung 40GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 25/09/2014, cứu DL thành công cho chị Thủy( 0983 250299). Loại thiết bị: Samsung 40GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

cT

Ngày 25/09/2014, cứu DL thành công cho chị Thủy( 0983 250299). Loại thiết bị: Samsung 40GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments