Ngày 25/09/2014, cứu DL thành công cho a. Hải( 0938 253966). Loại thiết bị: thẻ nhớ 32GB. Tình trạng: yêu cầu Format.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 25/09/2014, cứu DL thành công cho a. Hải( 0938 253966). Loại thiết bị: thẻ nhớ 32GB. Tình trạng: yêu cầu Format.

24

Ngày 25/09/2014, cứu DL thành công cho a. Hải( 0938 253966). Loại thiết bị: thẻ nhớ 32GB. Tình trạng: yêu cầu Format.
Rate this post

Comments

comments