Ngày 25/09/214, cứu DL thành công cho a. Lương(0973960650). Loại thiết bị: Seagate 160GB. Tình trạng: Bad.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 25/09/214, cứu DL thành công cho a. Lương(0973960650). Loại thiết bị: Seagate 160GB. Tình trạng: Bad.

251

Ngày 25/09/214, cứu DL thành công cho a. Lương(0973960650). Loại thiết bị: Seagate 160GB. Tình trạng: Bad.
Rate this post

Comments

comments