Ngày 25/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Ánh( 01634442314) KH ở Đà Nẵng. Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc, ko thể truy suất dữ liệu. KH bay từ Đà Nẵng ra và đợi lấy DL trong đêm.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 25/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho a Ánh( 01634442314) KH ở Đà Nẵng. Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc, ko thể truy suất dữ liệu. KH bay từ Đà Nẵng ra và đợi lấy DL trong đêm.

A c

Comments

comments