Ngày 25/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho A Hưng (0912 32 99 55). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi Không nhận

Thu Huong Nguyễn

Ngày 25/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho A Hòa  (0947 888 648). Loại thiết bị: SAMSUNG 640GB. Tình trạng: BadA Hung

Ngày 25/12/2014, cứu dữ liệu thành công cho A Hưng (0912 32 99 55). Loại thiết bị: Seagate 250GB. Tình trạng: Lỗi Không nhận
Rate this post

Comments

comments