Ngày 25/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Dũng(0912571180). Loại thiết bị: Máy laptop Vaio. Tình trạng: Recovery Win8 gộp ổ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 25/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Dũng(0912571180). Loại thiết bị: Máy laptop Vaio. Tình trạng: Recovery Win8 gộp ổ.

VPHT

 

Comments

comments