Ngày 25/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Hùng(0903407232). Loại thiết bị: Western 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 25/3/2015, cứu dữ liệu thành công cho a.Hùng(0903407232). Loại thiết bị: Western 500GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

a.Hùng

Comments

comments