Ngày 25/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Vân(01696226979). Loại thiết bị: Thẻ nhớ 32GB. Tình trạng: Mất dữ liệu do viruss.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 25/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Vân(01696226979). Loại thiết bị: Thẻ nhớ 32GB. Tình trạng: Mất dữ liệu do viruss.

IMG_0342[1]

Comments

comments