Ngày 25/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Linh(0996417077). Loại thiết bị: ổ cứng: Seagate, dung lượng 2TB. Tình trạng: Format nhầm mất dữ liệu.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 25/5/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Linh(0996417077). Loại thiết bị: ổ cứng: Seagate, dung lượng 2TB. Tình trạng: Format nhầm mất dữ liệu.

549282_1109230339094290_3903692795454331796_n

Comments

comments