Ngày 25/5/2105 cứu dữ liệu thành công cho a. Giang(0912442358). Loại thiết bị: ổ cứng Samsung 500GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 25/5/2105 cứu dữ liệu thành công cho a. Giang(0912442358). Loại thiết bị: ổ cứng Samsung 500GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

11295816_1109230335760957_3243078453800502238_n

Comments

comments