Ngày 25/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho A Nam- Cty Nam Phú (0912711594). Loại thiết bị: ổ cứng Samsung 160GB. Tình trạng: Lỗi không nhận

Thu Huong Nguyễn

11811525_669105673223907_7820540090500970547_n

Ngày 25/7/2015, cứu dữ liệu thành công cho A Nam- Cty Nam Phú (0912711594). Loại thiết bị: ổ cứng Samsung 160GB. Tình trạng: Lỗi không nhận
Rate this post

Comments

comments