NGÀY 26-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Hải Anh – Cty Máy Tính Hải Anh 0915144680 Phố Tân Mỹ – Ninh Mỹ – Hoa Lư – TP.Ninh Bình SamSung 80Gb S/N: S0VPJR0Z600051 Tình trạng: Không nhận ổ

Cường Mạnh

NGÀY 26-5 CỨU DỮ LIỆU THÀNH CÔNG CHO:A.Hải Anh – Cty Máy Tính Hải Anh  0915144680 Phố Tân Mỹ – Ninh Mỹ – Hoa Lư – TP.Ninh Bình SamSung 80Gb S/N: S0VPJR0Z600051 Tình trạng: Không nhận ổ1

Comments

comments