Ngày 26/01/2015, cứu dữ liêu thành công cho a. Hoàng( 0936915287). Loại thiết bị: WD 3.5” dung lượng: 1.5TB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 26/01/2015, cứu dữ liêu thành công cho a. Hoàng( 0936915287). Loại thiết bị: WD 3.5” dung lượng: 1.5TB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

a Hoangf

Ngày 26/01/2015, cứu dữ liêu thành công cho a. Hoàng( 0936915287). Loại thiết bị: WD 3.5” dung lượng: 1.5TB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments