Ngày 26/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho ông AoMarataka( KH Nhật Bản_ 0915344925). Loại thiết bị: Hitachi 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 26/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho ông AoMarataka( KH Nhật Bản_ 0915344925). Loại thiết bị: Hitachi 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.

Nhaajtbanr

Ngày 26/01/2015, cứu dữ liệu thành công cho ông AoMarataka( KH Nhật Bản_ 0915344925). Loại thiết bị: Hitachi 250GB. Tình trạng: Lỗi đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments