Ngày 26/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Quỳnh(01689972810). Loại thiết bị: Samsung 2.5, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 26/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Quỳnh(01689972810). Loại thiết bị: Samsung 2.5, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Chị Quỳnh

Comments

comments