Ngày 26/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hải Đăng(01663300580). Loại thiết bị: Seagate 320 GB. Tình trạng: Hỏng cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 26/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hải Đăng(01663300580). Loại thiết bị: Seagate 320 GB. Tình trạng: Hỏng cơ.

Déno

Ngày 26/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hải Đăng(01663300580). Loại thiết bị: Seagate 320 GB. Tình trạng: Hỏng cơ.
Rate this post

Comments

comments