Ngày 26/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hải(0912040443). Loại thiết bị: Western 1TB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 26/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hải(0912040443). Loại thiết bị: Western 1TB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

20140807_134821

Comments

comments