Ngày 26/07/2014, cứu DL thành công cho a. Trần Công Ấn( 0945…000). Loại thiết bị: HDD SamSung 250GB. Tình trạng: Hỏng cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 26/07/2014, cứu DL thành công cho a. Trần Công Ấn( 0945…000). Loại thiết bị: HDD SamSung 250GB. Tình trạng: Hỏng cơ.

20140728_141934

Comments

comments