Ngày 26/08/2014, cứu DL thành công cho A.Cường 0987768087 Loại thiết bị: HDD Seagate 250gb Tình trạng: Format ổ (chi nhanh Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy)

Tuấn Đỗ Anh

Ngày 26/08/2014, cứu DL thành công cho  A.Cường 0987768087 Loại thiết bị: HDD Seagate 250gb Tình trạng: Format ổ (chi nhanh Vũ Phạm Hàm – Cầu Giấy)

Comments

comments