Ngày 26/08/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Việt (0966442000). Loại thiết bị: ổ cứng samsung, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Cường Mạnh

Ngày 26/08/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Việt (0966442000). Loại thiết bị: ổ cứng samsung, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

A Việt

Ngày 26/08/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Việt (0966442000). Loại thiết bị: ổ cứng samsung, dung lượng 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments