Ngày 26/08/2015 khôi phục dữ liệu thành công cho a. Phương (091413883). Loại thiết bị: ổ cứng Western 500GB. Tình trạng: bad sector.

Cường Mạnh

Ngày 26/08/2015 khôi phục dữ liệu thành công cho a. Phương (091413883). Loại thiết bị: ổ cứng Western 500GB. Tình trạng: bad sector.

A Phương

Ngày 26/08/2015 khôi phục dữ liệu thành công cho a. Phương (091413883). Loại thiết bị: ổ cứng Western 500GB. Tình trạng: bad sector.
Rate this post

Comments

comments