Ngày 26/08/2015 phục hồi dữ liệu cho chị Hải ( TP Đà Nẵng). Loại thiết bị: ổ cứng máy laptop Dell, dung lượng 500GB. Tình trạng: Hỏng đầu đọc.

Cường Mạnh

Ngày 26/08/2015 phục hồi dữ liệu cho chị Hải ( TP Đà Nẵng). Loại thiết bị: ổ cứng máy laptop Dell, dung lượng 500GB. Tình trạng: Hỏng đầu đọc.

Dell

Ngày 26/08/2015 phục hồi dữ liệu cho chị Hải ( TP Đà Nẵng). Loại thiết bị: ổ cứng máy laptop Dell, dung lượng 500GB. Tình trạng: Hỏng đầu đọc.
Rate this post

Comments

comments