Ngày 26/09/2014, cứu DL thành công cho a. Cường( 0968586507). Loại thiết bị: WD 80GB. Tình trạng: không nhận.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 26/09/2014, cứu DL thành công cho a. Cường( 0968586507). Loại thiết bị: WD 80GB. Tình trạng: không nhận.

AC

Ngày 26/09/2014, cứu DL thành công cho a. Cường( 0968586507). Loại thiết bị: WD 80GB. Tình trạng: không nhận.
Rate this post

Comments

comments