Ngày 26/11/2013 Phục hồi dữ liệu thành công máy chủ Raid 5 cho Đại học Y dược Huế A Tín: 0983734634

Cường Mạnh

Cứu thành công dữ liệu máy chủ Raid 5 cho Đại học Y dược Huế A Tín: 0983734634

Máy chủ RAID 5 x 4 HDD. Được gửi ra từ Huế.

IMG_0143

Comments

comments