Ngày 26/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Hảo(01652331832). Loại thiết bị: Samsung 3.5, dung lượng 160GB. Tình trạng: Lỗi cơ. dữ liệu được khôi phục trong ngày.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 26/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Hảo(01652331832). Loại thiết bị: Samsung 3.5, dung lượng 160GB. Tình trạng: Lỗi cơ. Dữ liệu được khôi phục trong ngày.

c.Hảo

Ngày 26/11/2014, cứu dữ liệu thành công cho chị Hảo(01652331832). Loại thiết bị: Samsung 3.5, dung lượng 160GB. Tình trạng: Lỗi cơ. dữ liệu được khôi phục trong ngày.
Rate this post

Comments

comments