Ngày 26/12/2014. cứu dữ liệu thành công cho A Tri 2h sáng cùng ngày và anh nhận lại dữ liệu ngay sau đó. (0167 383 1633). Loại thiết bị: HITACHI 500GB. Tình trạng: Bad+ Mất phân vùng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 26/12/2014. cứu dữ liệu thành công cho A Tri 2h sáng cùng ngày và anh nhận lại dữ liệu ngay sau đó.  (0167 383 1633). Loại thiết bị: HITACHI 500GB. Tình trạng: Bad+ Mất phân vùng.a chi

Ngày 26/12/2014. cứu dữ liệu thành công cho A Tri 2h sáng cùng ngày và anh nhận lại dữ liệu ngay sau đó. (0167 383 1633). Loại thiết bị: HITACHI 500GB. Tình trạng: Bad+ Mất phân vùng.
Rate this post

Comments

comments