Ngày 2/6/2015, cưú dữ liệu thành công cho a. Thắng(091375666). Loại thiết bị: ổ cứng western, dung lượng 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 2/6/2015, cưú dữ liệu thành công cho a. Thắng(091375666). Loại thiết bị: ổ cứng western, dung lượng 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

a. Thắng

Ngày 2/6/2015, cưú dữ liệu thành công cho a. Thắng(091375666). Loại thiết bị: ổ cứng western, dung lượng 250GB. Tình trạng: Lỗi cơ.
Rate this post

Comments

comments