Ngày 26/3/2015, cứu dữ liệu cho a. hà( 0985692797). Loại thiết bị: Samsung 160GB. Tình trạng: Cháy mạch, lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 26/3/2015, cứu dữ liệu cho a. hà( 0985692797). Loại thiết bị: Samsung 160GB. Tình trạng: Cháy mạch, lỗi cơ.

A. Hà

Comments

comments