Ngày 26/5/2015 cứu dữ liệu thành công cho a. Hải(01694614114). Loại thiết bị: Western dung lượng 250GB. Tình trạng: Hỏng cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 26/5/2015 cứu dữ liệu thành công cho a. Hải(01694614114). Loại thiết bị: Western dung lượng 250GB. Tình trạng: Hỏng cơ.

A. Hải

Comments

comments