Ngày 30/6/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Nghị( 0974…8082). Loại thiết bị HDD Hitachi 250Gb. Tình trạng: Format ổ D

Thu Huong Nguyễn

Ngày 30/6/2014, cứu dữ liệu thành công cho a. Nghị( 0974…8082). Loại thiết bị HDD Hitachi 250Gb. Tình trạng: Format ổ D

Comments

comments