Ngày 26/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hiếu( 0912041085). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 160GB. Tình trạng: Formart nhầm, mất dữ liệu.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 26/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hiếu( 0912041085). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 160GB. Tình trạng: Formart nhầm, mất dữ liệu.

SS160

Ngày 26/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Hiếu( 0912041085). Loại thiết bị: ổ cứng samsung 160GB. Tình trạng: Formart nhầm, mất dữ liệu.
Rate this post

Comments

comments