Ngày 26/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Tuấn(092900555). Loại thiết bị: ổ cứng máy laptop Dell. Tình trạng: viruss làm mất dữ liệu.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 26/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Tuấn(092900555). Loại thiết bị: ổ cứng máy laptop Dell. Tình trạng: viruss làm mất dữ liệu.

Dell

Ngày 26/6/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Tuấn(092900555). Loại thiết bị: ổ cứng máy laptop Dell. Tình trạng: viruss làm mất dữ liệu.
Rate this post

Comments

comments