Ngày 27/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Thái( KH ở Đà Nẵng). Loại thiết bị: Western 1TB. Tình trạng: Bad sector.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 27/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Thái( KH ở Đà Nẵng). Loại thiết bị: Western 1TB. Tình trạng: Bad sector.

A.Thắng

Ngày 27/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Thái( KH ở Đà Nẵng). Loại thiết bị: Western 1TB. Tình trạng: Bad sector.
Rate this post

Comments

comments