Ngày 27/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Thắng(0904050509). Loại thiết bị: Seagate 500GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 27/02/2015, cứu dữ liệu thành công cho a. Thắng(0904050509). Loại thiết bị: Seagate 500GB. Tình trạng: Không nhận ổ cứng.

A.Thawngs

Comments

comments