Ngày 27/05/2015 cứu dữ liệu thành công cho bạn Đức(0989002818). Loại thiết bị: ổ cứng western 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Thu Huong Nguyễn

Ngày 27/05/2015 cứu dữ liệu thành công cho bạn Đức(0989002818). Loại thiết bị: ổ cứng western 500GB. Tình trạng: Lỗi cơ.

Bạn Đức

Comments

comments