Ngày 27/08/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Duyên ( 0979731156). Loại thiết bị: HDD SAS, dung lượng 300GB. Tình trạng: Bad sector, nghi ngờ lỗi head.

Cường Mạnh

Ngày 27/08/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Duyên ( 0979731156). Loại thiết bị: HDD SAS, dung lượng 300GB. Tình trạng: Bad sector, nghi ngờ lỗi head.

chị Duyên

Ngày 27/08/2015, cứu dữ liệu thành công cho chị Duyên ( 0979731156). Loại thiết bị: HDD SAS, dung lượng 300GB. Tình trạng: Bad sector, nghi ngờ lỗi head.
Rate this post

Comments

comments