Ngày 27/10/2014, cứu DL thành công cho A Dương (Huế ) (0986 349 942). Loại thiết bị: WD 40GB. Tình trạng: Lỗi cơ và chờ lấy dữ liệu trong buổi sáng.

Cường Mạnh

a dương

Comments

comments